In een wereld in verandering bouwen Vivium en de makelaardij samen aan de toekomst

Wat zijn de toekomstplannen van Vivium, wat willen we samen met u, onze partnermakelaar, bereiken? Welke oplossingen hebben we in petto om de efficiëntie en snelheid van onze processen te vergroten? Hoe gaan we om met de uitdagingen die de vele transformatietrajecten met zich meebrengen en welke hefbomen bieden zij ons? Welke nieuwe producten staan er op stapel?

Deze en nog heel wat andere vragen werden beantwoord op de Vivium Day en Vivium Digital Awards van 29 maart 2023. Samen met 700 makelaars en 40 insurtechs vernam u hoe we zullen blijven investeren om ons nog beter te organiseren en te digitaliseren. Hoe we streven naar duurzame groei door een beter risicobeheer, preventie, de vereenvoudiging van processen en een waardevolle expertise binnen een kwalitatieve dienstverlening, voor u én uw klanten.

Met onze nieuwe organisatie KMO, het verruimd productaanbod in Non-Life, Life en EB, een uitgebreidere beschikbaarheid, een betere service én een grote wendbaarheid komen we tegemoet aan de behoeften die jullie met ons deelden en bouwen we de basis van onze gezamenlijke toekomstplannen. Want we willen uw preferente partner zijn én blijven en ons partnership verder versterken.

Er beweegt heel wat in Non-Life

Het transformatietraject V-Connect Auto was erg uitdagend zowel voor u als voor ons, maar we zijn op de goede weg: 90% van de dossiers auto wordt nu binnen 24 uur behandeld en al 55.000 nieuwe polissen werden opgemaakt in V-Connect Auto. En we werken volop verder aan een stabiel platform met geoptimaliseerde functionaliteiten op uw maat.

Nog goed nieuws: in 2022 steeg het marktaandeel van Vivium in auto met 8%, de productiegroei bedraagt 14% voor nieuwe voortuigen en 53% voor elektrische voertuigen. Goed om weten: na de oplossingen voor elektrische wagens werken we nu volop aan die voor tweedehandsvoertuigen. Ondertussen verlengen we voor uw klanten de Autosaloncondities tot 30 juni 2023 (voor de mini-omnium en omnium), geven we 10% korting op de fietsverzekering gedurende de volledige looptijd van het contract en 50% op alle bijstandsverzekeringen het eerste jaar.

Ook in KMO staan we niet stil. We luisterden aandachtig naar uw verzuchtingen op het vlak van bereikbaarheid, expertise en dienstverlening. U mag de volgende maanden dan ook een aantal structurele en tastbare wijzigingen verwachten. Zo start in april start onze nieuwe organisatie KMO waarbij we een onderscheid maken tussen kleine en middelgrote ondernemingen. We vertellen er u graag alles over op de komende KMO-Days! 

Meer weten? Vraag ernaar bij uw account manager Non-Life.

Vivium: uw partner in Life

Vivium EB biedt al oplossingen vanaf 7 verzekerden, met een blijvend sterk aanbod in tak 21. Nieuw dit jaar is Vivium Premium Benefits, een aanbod in tak 23 voor grotere bedrijven.

De rentevoet in tak 21 voor individuele Life-contracten stijgt. Het aanbod in tak 23 wordt uitgebreid met nieuwe fondsen en het nieuwe aanbod Vivium Selection voor koopsommen vanaf 25.000 euro. We investeren ook verder in de expertise rond tak 23 bij onze account managers.

Daarnaast gaat MyVivium een boeiende nieuwe fase in. In deze klantenzone kunnen klanten in de loop van 2023 live hun gespaarde en belegde vermogen raadplegen, plus de verdeling over rentevoeten en fondsen. Daarnaast zien ze belangrijke contractdetails inclusief aanvullende waarborgen. Het fiscaal attest en het jaaroverzicht waren al vorig jaar online te raadplegen.

Meer weten? Uw accountmanager Life vertelt u er graag meer over.

Preventie - Kent u de uitdagingen van de toekomst?

Een nieuwe tijd betekent ook nieuwe uitdagingen, denk maar aan automatisering en digitalisering, maar als u de risico's in kaart brengt en er adequaat op reageert, betekent het ook nieuwe mogelijkheden.

Wist u dat online reviews bijvoorbeeld uw bedrijf kunnen helpen, maar u ook reputatieschade kunnen opleveren? Bepaal wat de risico's voor uw bedrijf zijn, hoe waarschijnlijk het is dat zo'n situatie zich voordoet en welke risico's voor u aanvaardbaar zijn.

Zet als bedrijf vooral in op primaire preventie om zoveel mogelijk schadelijke gebeurtenissen te voorkomen.

Secundaire preventie focust zich dan weer op het voorkomen van schadelijke gevolgen of de impact ervan te beperken. Als u al schade hebt geleden, reageer dan gepast en zet de juiste stappen om deze in omvang te beperken. Zo kan bijvoorbeeld het opzetten van crisiscommunicatie veel leed voorkomen.

Belangrijk: betrek op tijd de juiste personen en instanties bij uw riskmanagement. En weet: het preventieteam van Vivium staat voor u klaar. Onze medewerkers zijn elke dag in de weer om bedrijven wegwijs te maken in preventie. Als u uw risicomanagement op orde hebt, betrekt u bovendien iedere medewerker in uw bedrijf door hen eigen verantwoordelijkheden te geven.

U staat er niet alleen voor!